Sony comunica saída de Shawn Layden, presidente da Worldwide Studios