Quantum League leva paradoxos temporais para o seu mata-mata