Bayonetta 3 vai bem, obrigado, afirma desenvolvedor Hideki Kamiya