A realidade virtual está chegando nas faculdades de medicina